Select Page

Author: ning

“สำรวจดาวอังคาร สำรวจอวกาศ สร้างองค์ความรู้แก่มวลมนุษยชาติ สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “สำรวจดาวอังคาร สำรวจอวกาศ...

Read More

“จุดประกายนักธุรกิจรุ่นใหม่ เสริมพลังการตลาด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “จุดประกายนักธุรกิจรุ่นใหม่...

Read More

“ตามรอยศาสตร์พระราชา เยือนแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับสากล”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : ตามรอยศาสตร์พระราชา...

Read More