Select Page

Author: ning

“รองแชมป์บาริสต้าระดับโลก เส้นทางความสำเร็จจากสิ่งที่หลงใหล แรงบันดาลใจของคนรักกาแฟ”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน :  “รองแชมป์บาริสต้าระดับโลก...

Read More

“วิทยาลัยสารพัดช่างตราด แชมป์แกะสลักหิมะ 10 สมัย ความภูมิใจของคนไทยในเวทีนานาชาติ”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “วิทยาลัยสารพัดช่างตราด...

Read More

“เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 ณ สยาม” พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์งานศิลป์ใจกลางกรุง

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน :  “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 ณ...

Read More

“อาชีพในฝันเด็กไทยปี 62 กับการพัฒนาทักษะ เพื่อเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “อาชีพในฝันเด็กไทยปี 62...

Read More