Select Page

Author: ning

การเรียนการสอนทางไกลตามพระราชดำริ ร.๙ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

รายการ “เล่าเรื่องไทย ๆ กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ตอน การเรียนการสอนทางไกลตามพระราชดำริ...

Read More