Select Page

Author: ning

เด็กไทยที่ออกจากระบบโรงเรียน สู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทสตาร์ทอัพไทยในสหรัฐฯ

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “เด็กไทยที่ออกจากระบบโรงเรียน...

Read More

“ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยายุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนวัยทำงาน”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยายุคใหม่...

Read More