Select Page

Author: ning

เด็กพิเศษ ในครอบครัวพิเศษ

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน เด็กพิเศษ ในครอบครัวพิเศษ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง วาไรตี้ทอล์คโชว์ที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวที่ใกล้ตัวตรงประเด็น...

Read More

เด็ก วีดิโอเกม และความรุนแรง

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน เด็ก วีดิโอเกม และความรุนแรง ออกอากาศวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 รายการ Lightning Talk กับ สาย สวรรค์ ขยันยิ่ง วาไรตี้ทอล์คโชว์ที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวที่ใกล้ตัวตรงประเด็น...

Read More

นาทีชีวิต ตำรวจจราจรทำคลอด

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน นาทีชีวิต ตำรวจจราจรทำคลอด ออกอากาศวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง วาไรตี้ทอล์คโชว์ที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวที่ใกล้ตัวตรงประเด็น...

Read More

ภัยจากยาและผลิตภัณฑ์อันตราย

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ภัยจากยาและผลิตภัณฑ์อันตราย ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง วาไรตี้ทอล์คโชว์ที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวที่ใกล้ตัวตรงประเด็น...

Read More

ทองพัทลุง มรดกแผ่นดิน

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ทองพัทลุง มรดกแผ่นดิน ออกอากาศวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง วาไรตี้ทอล์คโชว์ที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวที่ใกล้ตัวตรงประเด็น โดนใจ...

Read More