Select Page

Category: S.FEATURED

“สำรวจดาวอังคาร สำรวจอวกาศ สร้างองค์ความรู้แก่มวลมนุษยชาติ สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “สำรวจดาวอังคาร สำรวจอวกาศ...

Read More

“จุดประกายนักธุรกิจรุ่นใหม่ เสริมพลังการตลาด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “จุดประกายนักธุรกิจรุ่นใหม่...

Read More

“ตามรอยศาสตร์พระราชา เยือนแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับสากล”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : ตามรอยศาสตร์พระราชา...

Read More

“เรียนรู้มหัศจรรย์หญ้าแฝก สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินด้วยศาสตร์พระราชา”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “เรียนรู้มหัศจรรย์หญ้าแฝก...

Read More

“ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 กับความทรงจำในการถวายงานของ อ.ศักย ขุนพลพิทักษ์”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9...

Read More

“กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับภาคเอกชน ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยผู้ยากไร้ สนองพระราโชบาย จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับภาคเอกชน...

Read More
Loading