Select Page

Category: S.FEATURED

“ความรู้เรื่องพระเมรุมาศในรัชกาลที่ 9 จากอดีตอธิบดีกรมศิลปากรผู้ถวายงานด้านวิศวกรรม”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 187...

Read More

“พระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์ จุดประกายการศึกษาดาราศาสตร์แก่เยาวชนไทยและนักเรียนทหารสามเหล่าทัพ”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 185...

Read More

“ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์…ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ปลูกดอกดาวเรืองให้เหลืองอร่ามทั่วแผ่นดิน”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 184...

Read More

“พระผู้เป็นที่รัก ร่วมรำลึกในหลวง ร.9 ผ่านผลงานศิลปะดิจิตอลยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 183...

Read More

“เปิดใจนายช่างศิลปกรรมชั้นครู ผู้ถวายงานการออกแบบพระโกศจันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 181...

Read More

“ครูรุ่นใหม่ขวัญใจนักเรียน กับปณิธานการสร้างโรงเรียนคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธาน ร.9”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 180...

Read More

“ด็อกเตอร์หูหนวกคนแรกของประเทศไทยกับการเป็นข้าราชการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 179...

Read More

“พระสงฆ์ผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาไม้ดัดไทยโบราณ กับการถวายงานประดับตกแต่งพระเมรุมาศในหลวง ร.9”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 178...

Read More

“ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และปวงชนชาวไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ยั่งยืน”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 177...

Read More
Loading