Select Page

เมนูในยามประชวรของ ร.5 และ 9 เมนูที่แพทย์แผนไทยแนะนำช่วงโควิด 19

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ตอน เมนูในยามประชวรของ ร.5 และ 9 เมนูที่แพทย์แผนไทยแนะนำช่วงโควิด 19 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง วันนี้จะพูดถึงเรื่องใกล้ตัว ถ้าเราอยากดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง บางทีย้อนกลับมาเรื่องใกล้ตัวมาก ๆ นั่นก็คือเรื่องอาหารการกินนะคะ กินอย่างไรที่เรียกว่า ‘อาหารเป็นยา’ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่ หาคำตอบได้ในคลิปนี้ค่ะ

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.