Select Page

Tag: กรมสุขภาพจิต

“รู้เท่าทันการใช้โซเชียลมีเดีย ห่างไกลโรคทางจิตเวช ด้วยหลัก 3 ต้อง 3 ไม่”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “รู้เท่าทันการใช้โซเชียลมีเดีย...

Read More

ความรุนแรงกับสุขภาพจิตของคนไทย

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ความรุนแรงกับสุขภาพจิตของคนไทย ออกอากาศวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง...

Read More
Loading