Select Page

Tag: การพูด

เคล็ดลับการพูดชัดถ้อยชัดคำ แบบ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เปิดเคล็ดลับการพูด การอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ชัด ซึ่งทุกคนสามารถฝึกฝนได้ ยิ่งฝึกตั้งแต่เด็กยิ่งดี...

Read More

สิริลักษณ์ ตันศิริ (ตอนที่ 1)

“…ลองดูซิคะว่ามีใครที่เขาไปแบบก้าวกระโดด เขาทำได้ยังไง “คนนี้เป็นคนคิดใหญ่ ฝันใหญ่ กล้าคิดกล้าทำ” เราก็เอาความคิดใหญ่ฝันใหญ่ กล้าคิดกล้าทำอย่างนั้นมาฝึกให้เป็นในตัวเราบ้าง  “เออ ทำยังไงให้มันคิดใหญ่ฝันใหญ่...

Read More

พูดอย่างไรจึงจะเรียกว่าพูดดี และเคล็ดลับ 5 ข้อเพื่อสร้างความมั่นใจในการพูด

คนที่พูดมาก ไม่ได้แปลว่าพูดเก่งเสมอไป หรือแม้จะมีความหมายใกล้เคียงกันมาก แต่ก็ยังไม่เท่ากับการ...

Read More

เพลงสอนอัมพาตให้พูด ไปเปลี่ยนใช้”ศูนย์ร้องเพลง”แทน”ศูนย์การพูด”

ที่ประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าแห่งอเมริกัน ได้รับรายงานว่า หากสอนผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาดให้ร้องเพลง อาจจะช่วยเหลือเหมือนกับ “เดินสายไฟไหม้ให้ใหม่” กับสมอง ช่วยให้อาการดีขึ้นจนถึงกลับพูดได้          ...

Read More
Loading