Select Page

Tag: การศึกษา

เปิดประตูการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม สำหรับนักเรียนในโลกเงียบด้วยสื่อ “มัลติพอยท์”

ด้วยแรงบันดาลใจของครูเล็กๆ คนหนึ่งบวกกับแรงสนับสนุนจากเพื่อนครูและผู้บริหาร...

Read More

ผลวิจัยเด็กไทย 1 ใน 4 สมองทึบ “หมอประเวศ” ชี้จีดีพีไม่ใช่เป้า

ผลจากการสำรวจเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าพัฒนาการของเด็กลดลงเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนแสดงให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อ...

Read More
Loading