Select Page

Tag: คนค้นคน

ล้มให้เป็น…ลุกให้ได้: บทเรียนสอนใจจากคนพิการผู้ไม่แพ้

“ความกลัวมักเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และอาจกลายเป็นตัวปิดกั้นเส้นทางฝัน...

Read More
Loading