Select Page

Tag: ครูขวัญ

พูดภาษาอังกฤษปร๋อ ไม่หงอฝรั่ง ด้วยความตั้งใจและวิธีคิดใหม่ที่ถูกต้อง

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน พูดภาษาอังกฤษปร๋อ ไม่หงอฝรั่ง...

Read More
Loading