Select Page

Tag: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ส่งเสริมเยาวชนไทยไปเรียนรู้วิทยาการทางการแพทย์ระดับโลก”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน :...

Read More

น้ำพระทัยทูลกระหม่อมหญิงฯ กับ สิ่งประดิษฐ์ช่วยชีวิตยามน้ำท่วม

ปี 2554 นับเป็นหน้าประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งที่คนไทยทุกคนต้องจารึกไว้ในความทรงจำ ถึงความทุกข์ยาก...

Read More

นิรมล เมธีสุวกุล (ตอนที่1)

“..วันนี้เราแฮปปี้ไหมกับชีวิต กับการทำงานแต่ละวัน พอใจกับงานที่เราทำหรือเปล่า และที่สำคัญ เพื่อนที่ร่วมงาน และสร้างงานให้กับเรามีความสุขหรือเปล่า บางทีคนเราเก่งมากๆ คิดถึงมาตรฐานสูงมาก  เรียกร้องคนอื่นมาก...

Read More
Loading