Select Page

Tag: ชุมชน

เมืองต้นแบบประหยัดพลังงาน Chiang Mai World Green City

เชียงใหม่เวิล์ดกรีนซิตี้ คือ ชุมชนต้นแบบเพื่อความอยู่รอดในอนาคต ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยให้สามารถเผชิญได้กับทุกสภาวการณ์ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ฟื้นฟูเศรษฐกิจและภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน...

Read More

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่า(ร้องขี้ควาย)

ไปดูชาวบ้านท่า(ร้องขี้ควาย) ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เขาอยู่ดีกินดีมีความสุข แถมยังมีรายได้เพิ่มจากอาชีพต่างๆตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนต้นแบบที่มีผู้สนใจไปศึกษาดูงานตลอดทั้งปีค่ะ คลิกชมคลิปวีดีโอ  ...

Read More

ปราชญ์บ้านหนองตอ อุดรธานี ตอนที่ 2

“บ้านผมก็หลังไม่ใหญ่และก็ไม่รวย แต่ผมเป็นคนที่ขยันเฉยๆ เพราะว่าผมทำ จริงๆไม่ใช่สอนคนโดยเอามือขัดหลังเหมือนนักวิชาการ ผมเป็นนักปฏิบัติการ จอบมีดเสียมนั้นเป็นปากกา แปลงไร่แปลงนาเป็นกระดาษ...

Read More

ผลวิจัยเด็กไทย 1 ใน 4 สมองทึบ “หมอประเวศ” ชี้จีดีพีไม่ใช่เป้า

ผลจากการสำรวจเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าพัฒนาการของเด็กลดลงเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนแสดงให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อ...

Read More
Loading