Select Page

Tag: นักธุรกิจ

สิริลักษณ์ ตันศิริ (ตอนที่ 2)

“…ทุกคนมีคุณงามความดีในตัวเอง มีความเก่ง เอาออกมาสร้างสรรค์ ช่วยเพื่อนฝูง คนที่อยู่รอบตัวเราที่เราเอื้อมถึงก็ได้ หรือถ้าคนมีพลังมากกว่านั้น ออกไปใน     สังคมวงกว้างขึ้น ออกไปช่วยคนทั้งประเทศ...

Read More
Loading