Select Page

Tag: นายก

นายกฯเปิดทีวีครู”ทีชเชอร์ชาแนล” แลกประสบการณ์สอน ตั้งเป้าครูพันธ์ใหม่3หมื่นอัตรา-ขึ้นค่าตอบแทนปีนี้

“มาร์ค”เปิด”โทรทัศน์ครู”เม.ย.นี้ ออกอากาศทาง”ทีวีไทย-ดาวเทียม”...

Read More
Loading