Select Page

Tag: บริจาคอวัยวะ

ผบ.หมู่กองนักเรียนจ่านาวิกโยธิน บริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตผู้อื่น สร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ หลังประสบอุบัติเหตุสมองตายและถึงแก่กรรม ผบ.ทร.มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ครอบครัว

จ.อ.รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ประสบอุบัติเหตุ มีเลือดออกในโพรงสมอง ทำให้สมองตาย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม...

Read More

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะ สร้างบุญกุศลด้วยการต่อชีวิตผู้อื่น

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะ...

Read More
Loading