Select Page

Tag: ประติมากรไทยระดับโลก

“รำลึกพระมหากษัตริย์ในรอยธรรม สู่โครงการตามหาพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าโดยประติมากรไทยระดับโลก”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 96...

Read More
Loading