Select Page

Tag: ผู้ป่วย

จุดประกายคิดบวกกับผู้หญิงคิดบวกแห่งปี54 “ พรวรินทร์ นุตราวงค์ พยาบาลผู้อารีกับอ้อมกอดที่ยิ่งใหญ่ ”

ทุกวันนี้สังคมเต็มไปด้วยความวุ่นวายสารพัดไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมหรือการเมือง...

Read More

วรวุฒิ ชุมวรฐายี แพทย์ตัวอย่างภาคใต้’ความกลัวไม่ใช่อุปสรรคทำหน้าที่’

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2553 ปรากฏชื่อของ...

Read More

เพลงสอนอัมพาตให้พูด ไปเปลี่ยนใช้”ศูนย์ร้องเพลง”แทน”ศูนย์การพูด”

ที่ประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าแห่งอเมริกัน ได้รับรายงานว่า หากสอนผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาดให้ร้องเพลง อาจจะช่วยเหลือเหมือนกับ “เดินสายไฟไหม้ให้ใหม่” กับสมอง ช่วยให้อาการดีขึ้นจนถึงกลับพูดได้          ...

Read More

“ครั้งแรกของไทย ศิริราชพบวิธีเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมผ่านสายสวน”

สำหรับการรักษาวิธีใหม่นี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯทำการรักษาผู้ป่วยไปแล้ว 2 ราย นับเป็นผู้ป่วย 2...

Read More
Loading