Select Page

Tag: พระพุทธศาสนา

ทำไมการวิปัสสนาหรือทำสมาธิเป็นที่นิยมในโลกตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆ

ทำไมการวิปัสสนาหรือทำสมาธิเป็นที่นิยมในโลกตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆ – ฟังเพลิน Learn Around |...

Read More

วัดสระเกศฯเข้าถึงคนรุ่นใหม่ด้วยไอทีและศิลปะ

พระพุทธศาสนานับเป็นศาสนาสำคัญของโลก และปัจจุบันนี้มีพัฒนาการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยยังคงแก่นหลักธรรมคำสอน รายการ วาไรตี้ทูเดย์ บาย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง...

Read More

“จีวัน แบนด์” “ดนตรีธรรมะ” วงแรกของโลก

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “วงดนตรีธรรมะวงแรกของโลก””จีวัน แบนด์” คนกลุ่มหนึ่งได้ก่อเกิดขึ้นและลงมือทำเพลงตามคำสอนของท่าน “พุทธทาส”เพื่อนำไปสู่การทำให้สังคม มีแนวโน้มไม่มัวเมามากไปกว่านี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินการ...

Read More
Loading