Select Page

Tag: พิการ

ก้าวสู่สังคมบูรณาการด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นเว็บไซต์แบบ Universal Design

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดเผยกับเว็บไซต์...

Read More

ร่วมรณรงค์ให้ทุกเว็บไซต์พัฒนาเป็นเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้

ในปัจจุบันนี้เว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก...

Read More

ล้มให้เป็น…ลุกให้ได้: บทเรียนสอนใจจากคนพิการผู้ไม่แพ้

“ความกลัวมักเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และอาจกลายเป็นตัวปิดกั้นเส้นทางฝัน...

Read More

“เหวิน เหวิน” กับ “ฉลุย” แง่มุมอันอ่อนโยนของสมัคร สุนทรเวช

ทันทีที่แกะซองไปรษณีย์แล้วพบเห็นหนังสือเด็กเล่มกะทัดรัด มีภาพวาดแมวหน้าตาน่ารัก และอักษรบนปกว่า...

Read More

สิทธิของหญิงพิการ

เครือข่ายคนพิการในประเทศไทยกำลังรณรงค์ให้ผู้พิการโดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งมักตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศและละเมิดสิทธิต่างๆ ให้ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิของตัวเองและร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น...

Read More

เปิดประตูการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม สำหรับนักเรียนในโลกเงียบด้วยสื่อ “มัลติพอยท์”

ด้วยแรงบันดาลใจของครูเล็กๆ คนหนึ่งบวกกับแรงสนับสนุนจากเพื่อนครูและผู้บริหาร...

Read More
Loading