Select Page

Tag: รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปว่าพระองค์คือ ปราชญ์ในเรื่องน้ำของแผ่นดินอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการทรงงานหนักตรากตรำอย่างไม่เคยทรงหยุดหย่อนนั้น งานพัฒนาที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือ...

Read More

เปิดใจนักศึกษาเคยติดพนันบอล

ทุกครั้งเมื่อมีมหกรรมฟุตบอลโลก เราจะพบว่ามีการเล่นพนันทายผลฟุตบอลกันอย่างครึกโครม และมีเงินสะพัดในวงการพนันฟุตบอลจำนวนมหาศาล ซึ่งผู้เกี่ยวข้องก็มักมีอิทธิพลจนไม่สามารถจับกุมดำเนินคดีได้อย่างราบคาบ ...

Read More
Loading