Select Page

Tag: วาไรตี้ ทูเดย์ บาย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เมืองต้นแบบประหยัดพลังงาน Chiang Mai World Green City

เชียงใหม่เวิล์ดกรีนซิตี้ คือ ชุมชนต้นแบบเพื่อความอยู่รอดในอนาคต ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยให้สามารถเผชิญได้กับทุกสภาวการณ์ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ฟื้นฟูเศรษฐกิจและภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน...

Read More

ร้านกาแฟโซล่าร์เซลล์

วิกฤตกระแสไฟฟ้าดับทั่ว 14 จังหวัดในภาคใต้เมื่อไม่นานมานี้ สร้างความวิตกกังวลให้กับคนไทย เริ่มมีกระแสพูดถึงการเสาะหาพลังงานทดแทนมาใช้กันอย่างหนาหูเพิ่มขึ้น แต่ว่าวันนี้จะพามาดูตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็น...

Read More

สับปะรดนางแลมาตรฐานส่งออก

ในฐานะที่เป็นคนเชียงราย ก็กลับมาเยี่ยมเชียงรายพร้อมกับพาท่านผู้ชมมาที่ไร่สับปะรดนางแล ที่เป็นพืชขึ้นชื่อคู่เมืองเชียงราย ถ้าหากท่านผู้ชมจะหาโอกาสมาถึงสวนแบบนี้ก็คงยากหน่อยนะคะ เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปบริโภค...

Read More

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่า(ร้องขี้ควาย)

ไปดูชาวบ้านท่า(ร้องขี้ควาย) ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เขาอยู่ดีกินดีมีความสุข แถมยังมีรายได้เพิ่มจากอาชีพต่างๆตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนต้นแบบที่มีผู้สนใจไปศึกษาดูงานตลอดทั้งปีค่ะ คลิกชมคลิปวีดีโอ  ...

Read More
Loading