Select Page

Tag: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ

ฟ้าหญิงตรัสในหลวงทรงหายแล้ว ทรงถีบจักรยานได้ไกลกว่า 3 กิโลเมตร

          เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงตรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายพระประชวรแล้ว...

Read More
Loading