Select Page

Tag: สังคม

ร่วมรณรงค์ให้ทุกเว็บไซต์พัฒนาเป็นเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้

ในปัจจุบันนี้เว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก...

Read More

อารันดร์ อาชาพิลาส (ตอนที่ 2)

“…สิ่งที่ในหลวงท่านทำมาเนี่ย ท่านเอาธุรกิจกาแฟไปปราบธุรกิจค้าฝิ่นนะ … ท่านเอาธุรกิจทางเลือกมาให้คน นี่แหละคือธุรกิจเพื่อสังคม สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะปลูกกาแฟแทนฝิ่น...

Read More

เปิดประตูการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม สำหรับนักเรียนในโลกเงียบด้วยสื่อ “มัลติพอยท์”

ด้วยแรงบันดาลใจของครูเล็กๆ คนหนึ่งบวกกับแรงสนับสนุนจากเพื่อนครูและผู้บริหาร...

Read More
Loading