Select Page

Tag: เที่ยงวันทันเหตุการณ์

พระบิดาแห่งนักประดิษฐ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ความรู้และ นวัตกรรมที่เอื้อต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาอย่างยั่งยืน พระองค์ทรงเน้นการวิจัย ประยุกต์ และหาบทพิสูจน์...

Read More

สิทธิของหญิงพิการ

เครือข่ายคนพิการในประเทศไทยกำลังรณรงค์ให้ผู้พิการโดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งมักตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศและละเมิดสิทธิต่างๆ ให้ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิของตัวเองและร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น...

Read More
Loading