Select Page

Tag: เบื้องหลัง

นิรมล เมธีสุวกุล (ตอนที่ 3)

“…กลุ่มเด็กๆที่เติบโตในครอบครัวที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ไม่ได้หมายความว่าต้องรวยนะ แต่เป็นครอบครัวที่อบอุ่น พ่อแม่บ่มสอนดี มีงานทำ มีความคิดที่ดีเขาจะมีแรงขับในการทำงานที่ดี ไม่ว่าเขาจะไปยากลำบากขนาดไหนกับชีวิต...

Read More

นิรมล เมธีสุวกุล (ตอนที่1)

“..วันนี้เราแฮปปี้ไหมกับชีวิต กับการทำงานแต่ละวัน พอใจกับงานที่เราทำหรือเปล่า และที่สำคัญ เพื่อนที่ร่วมงาน และสร้างงานให้กับเรามีความสุขหรือเปล่า บางทีคนเราเก่งมากๆ คิดถึงมาตรฐานสูงมาก  เรียกร้องคนอื่นมาก...

Read More
Loading