Select Page

Tag: เพศ

สิทธิของหญิงพิการ

เครือข่ายคนพิการในประเทศไทยกำลังรณรงค์ให้ผู้พิการโดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งมักตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศและละเมิดสิทธิต่างๆ ให้ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิของตัวเองและร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น...

Read More
Loading