Select Page

Tag: แม่

สิทธิของหญิงพิการ

เครือข่ายคนพิการในประเทศไทยกำลังรณรงค์ให้ผู้พิการโดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งมักตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศและละเมิดสิทธิต่างๆ ให้ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิของตัวเองและร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น...

Read More

“ครอบครัวปาฏิหาริย์”เมื่อลูกเป็นเด็กออทิสติก

พบกับเรื่องราวดุจปาฏิหาริย์ของครอบครัว “ไชยเดช” ที่พบว่าลูกเป็นเด็กออทิสติค..กว่าจะทำใจยอมรับได้และค้นหาวิธีการเลี้ยงดูเพื่อพัฒนาการที่ดีที่สุดของลูก ก็ทำให้มีประสบการณ์สุดพิเศษมากมาย           อนันตไชย ไชยเดช...

Read More
Loading