Select Page

Tag: โครงการอนุรักษ์แพนด้า

คนญี่ปุ่นหลงแพนดาไม่น้อยกว่าไทย สวนสัตว์โตเกียวเช่าหมีน้อยจีนคู่ละ 1 ล้านเหรียญ

สองหมีแพนดาจากจีนเตรียมตัวเดินทางมายังสวนสัตว์อูเอโนะในกรุงโตเกียว นครหลวงของประเทศญี่ปุ่น...

Read More
Loading