Select Page

Tag: ไลท์นิ่ง ทอล์ค

นวัตกรรมเครื่องคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากลมหายใจ ฝีมือคนไทย

รายการ ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ‘นวัตกรรมเครื่องคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด 19...

Read More

“พลังคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างกิจการเพื่อสังคม ขับเคลื่อนธุรกิจ ดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยหัวใจและเทคโนโลยี”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน :...

Read More

“มุ่งสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ด้วยใจกล้าฝัน แม้วันใดล้มก็ลุกขึ้นสู้ก้าวสู่เส้นชัย”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “มุ่งสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่...

Read More

“ปลุกพลัง สร้างความเชื่อมั่น บันดาลชีวิตตัวเอง กับไลฟ์โค้ชชั้นนำของเมืองไทย”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “ปลุกพลัง สร้างความเชื่อมั่น...

Read More

“การเสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “การเสด็จฯเลียบพระนคร...

Read More

“ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ส่งเสริมเยาวชนไทยไปเรียนรู้วิทยาการทางการแพทย์ระดับโลก”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน :...

Read More
Loading