Select Page

Tag: Angelina Jolie

เรียนรู้มะเร็งเต้านมจาก แองเจลิน่า โจลี่

หลังจากกระแสข่าว แองเจลิน่า โจลี่ ตรวจพบยีนที่มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งเต้านมจึงตัดสินใจตัดเต้านมทิ้ง สร้างกระแสตื่นตัวของผู้หญิงทั่วโลกให้ใส่ใจในการป้องกันมะเร็งเต้านม...

Read More
Loading