Select Page

Press Room

เชิญร่วมฟังการเสวนา

จะ P.R.อย่างไรให้โดนใจสื่อ? ครั้งที่ 8

ตอน…P.R.นำพาองค์กรสู่ AEC

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2556  เวลา 08.30 – 11.30 น.

ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

……………………………………………………………………………………………………………

       โดย  สื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ 

                            –    เอิร์ธ  สายสว่าง  :   นายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม

                            –    ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ :  นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

                            –    ดร.รุ่งทิพย์  โชติณภาลัย  :   บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจและผู้ประกาศ  สถานีโทรทัศน์ THAI PBS

                            –    สายสวรรค์ ขยันยิ่ง : ผู้ดำเนินรายการ เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์ -อาทิตย์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

                            –     ชัยวัฒน์  วนิชวัฒนะ  :   บรรณาธิการอาวุโส น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ

 

พบกันปีละครั้ง  ฟังฟรี!  ไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดโดย น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ – สมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม – สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

สำรองที่นั่ง โทร. 02  973-3888 ต่อ 8502-3 คุณนก, คุณเดือน

E-mail : jutima_news@hotmail.com, duen_than@hotmail.com

——————————————————————————————————-

เรียน เชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “คิดถึงผู้พิการทางสายตาเมื่อคิดพัฒนาเว็บไซต์” 

 เนื่องด้วยดิฉัน นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 และกรรมการผู้จัดการ บ.สายสวรรค์ เว็บไลฟ์ จำกัด ได้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.saisawankhayanying.com ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความ คลิปวิดีโอข่าว ไลฟ์สไตล์ และคลิปสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิดในด้านต่างๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนในสังคมหันมาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยพลังแห่งการคิดบวก ที่สำคัญคือเว็บไซต์นี้ได้พัฒนาขึ้นให้รองรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอด นับเป็นเว็บไซต์สาระประโยชน์ที่ผู้พิการสายตาสามารถเข้าถึงได้เพียงไม่กี่เว็บไซต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

           เพื่อให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักแพร่หลายและผู้พิการทางสายตาได้เข้าใช้ประโยชน์ รวมทั้งกระตุ้นให้เจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ หันมาคำนึงถึงการใช้งานของผู้พิการทางสายตาให้มากขึ้น ดิฉันจึงจะจัดกิจกรรมเปิดตัวเว็บไซต์ในรูปแบบการเสวนาในหัวข้อ    “คิดถึงผู้พิการทางสายตาเมื่อคิดพัฒนาเว็บไซต์” ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 เวลา14:00น.-16:00 น. ณ ศูนย์การค้าพาร์คเลน เอกมัย สุขุมวิท 63 โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องในแวดวงไอที นักวิชาการ นักพัฒนาสังคม และผู้พิการทางสายตา มาเป็นวิทยากร เชิญนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน รวมประมาณ 50 คนเข้าร่วมงานเสวนา

                จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวและร่วมเสวนาเสนอข้อคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าว จักเป็นพระคุณอย่างสูง

                                                                                                                                                             ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                                                              สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

                                                                                                                                                     ( นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง )

                                                                                                                                  กรรมการผู้จัดการ บ.สายสวรรค์ เว็บไลฟ์ จำกัด

 

 

 

                                                                                              กำหนดการโครงการเสวนาวิชาการ 

                                                                                   หัวข้อ คิดถึงผู้พิการทางสายตาเมื่อคิดพัฒนาเว็บไซต์

                                                                                           วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554

                                                                                            เวลา 14:00 .-16:00.

                                                                         ณ   ศูนย์การค้าพาร์คเลน เอกมัย  สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร 

 

 

       เวลา                                                                       กิจกรรม 

13:30 – 14:00 .                     ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนบริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าพาร์คเลน เอกมัย สุขุมวิท 63

14:00 – 14:10 .                     กล่าวต้อนรับและแนะนำเว็บไซต์ www.saisawankhayanying.com

                                                          โดย นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทสายสวรรค์ เว็บไลฟ์ จำกัด 

14:10 – 14:30 .                     วิดีทัศน์เปิดการเสวนาวิชาการ

                                                          โดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 

                                                          แสดงทัศนะเรื่องความต้องการเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา 

14:30 – 16:00 .                     เสวนาวิชาการในหัวข้อ คิดถึงผู้พิการทางสายตาเมื่อคิดพัฒนาเว็บไซต์

                                                          โดยมีตัวแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,นักพัฒนาเว็บไซต์,นักวิชาการ,นักพัฒนาสังคม,

                                                          ตัวแทนผู้พิการทางสายตาร่วมเสวนา

 

                                               

                                                                           …….……….…………เสร็จสิ้นโครงการ…………………………..

 

www.saisawankhayanying.com

จากแรงบันดาลใจส่วนตัว สู่สาธารณะ…..จากคนปกติ สู่ผู้พิการทางสายตา

 

          เว็บไซต์  www.saisawankhayanying.com เกิดขึ้นเมื่อปี 2553 จากแรงบันดาลใจ ส่วนตัวของดิฉัน หลังจากทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์มานานกว่า10 ปี ที่ต้องการมีพื้นที่ ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากงานประจำวัน จึงสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้น และคัดสรรเรื่องราวต่างๆ เริ่มจากข่าวและบทความตามความสนใจของตัวเอง โดยที่ข่าวนั้นอาจไม่ได้รับความสำคัญในสื่อกระแสหลัก

ดิฉันมีความสนใจเป็นพิเศษในข่าวที่อ่านแล้วเกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิต  ทั้งให้เกิดการรู้เท่าทันสถานการณ์ และวิทยาการต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บทความ บทสัมภาษณ์ หรือข้อคิดเห็นที่มีคุณค่า และเมื่อมีเวลาว่างจากภารกิจในการทำข่าวและประกาศข่าวโทรทัศน์ประจำวัน  ก็ลงมือเขียนบทความเองเพื่อบอกเล่าความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดจนเรื่องราวและบุคคล ที่ได้พบเจอในโอกาสต่างๆไม่เว้นแม้แต่ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว การอ่านหนังสือดีๆ และกิจกรรมยามว่างที่เห็นว่าน่าสนใจสำหรับผู้อื่นด้วย

ต่อมาเมื่อทราบข่าวว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้เปิดอบรมผู้สนใจพัฒนาเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้ จึงได้ส่งบุคลากรคือนายอรรถนนท์ จันทร์ทวีศักดิ์ ผู้ช่วยส่วนตัวของดิฉัน ซึ่งช่วยดูแลเว็บไซต์อยู่ ให้เข้ารับการฝึกอบรม และนำกลับมาปรับปรุงเว็บไซต์  เบื้องต้นมีเป้าหมายให้ผู้พิการทางสายตา (ตาบอด) สามารถเข้าใช้งานได้ โดยมีการแปลงตัวอักษรเป็นไฟล์เสียง จากนั้นก็ได้เชิญคนตาบอดให้เข้าใช้งานเว็บไซต์ และเชิญประชุมเพื่อรับฟังความเห็น ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10พฤศจิกายน 2553 ซึ่งทำให้ดิฉันและทีมงานได้เปิดมุมมอง และได้รับความรู้จากคนตาบอดมากมาย เหมือนได้สัมผัสกับโลกใบใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน และที่สำคัญ คือทำให้เกิดความสุขใจ ที่สามารถช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่ผู้พิการทางสายตาได้อีกช่องทางหนึ่งแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบก็ตาม

ดิฉันยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบของเว็บไซต์ ให้น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมมากยิ่งๆ ขึ้น โดยล่าสุดได้เพิ่มบทสัมภาษณ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ที่ดิฉัน ได้ไปสนทนากับบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ หรือผู้นำทางความคิดในด้านต่างๆ ให้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตอบสนองความต้องการของผู้ท่องอินเทอร์เน็ต ที่บางครั้งชอบดูหรือฟังบทสัมภาษณ์จากคลิปวิดีโอมากกว่าการอ่าน  นอกจากนี้การที่ได้เดินทางไปทำข่าว  ทำสารคดี ทั้งในและต่างประเทศ ดิฉันก็ไม่ลืมที่จะนำประสบการณ์และเรื่องราวดีๆ ที่ไม่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ มาให้ติดตามในเว็บไซต์ด้วย

นอกจากนี้ ดิฉันยังจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้เกิดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ให้มากขึ้นในประเทศไทย  ไม่ว่าท่านจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่มีกำลังทรัพย์มีเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  หรือท่านจะเป็นบุคคลธรรมดาอย่างดิฉัน  ขอเพียงเรามีความสนใจใคร่รู้  และลองหันกลับมามองผู้พิการทางสายตาบ้าง ก็จะค้นพบว่าเราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์แก่พวกเขาได้ ตามกำลังที่เรามี และบางทีสิ่งที่เราทำ ด้วยสมองและสองมือเล็กๆนี้  อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะคะ

ด้วยความศรัทธา

สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

(นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง)

กรรมการผู้จัดการ บ.สายสวรรค์ เว็บไลฟ์ จำกัด