Select Page

Saisawan’s Bio

สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง สวมเดรสสีดำ และคลุมด้วยสูทสีแดง


ชื่อ นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง
ภูมิลำเนา จ.เชียงราย
การศึกษา อนุปริญญา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม ดูงาน

ปี 2539 อบรมการอ่านข่าว การพากย์ภาพยนตร์ และการเขียนบทโทรทัศน์  จากสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์สมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ปี 2542 อบรมการผลิตข่าวและการรายงานข่าว โดยวิทยากรจาก CNN ฮ่องกง
ปี 2544 เดินทางไปดูงานสถานีโทรทัศน์ CNN ฮ่องกง
ปี 2545 อบรมการเป็นวิทยากรสำหรับบุคลากรในสถานีโทรทัศน์ ซึ่งจัดโดยช่อง 9 อสมท. ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ดอยช์ เวลเล่ เยอรมนี 

ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556 อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.รุ่นที่ 4) โดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ปี 2556 หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง( บสส.) รุ่นที่ 4  สถาบันอิศรา

ปี 2557 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 9 

ปี 2557 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5 

ปี 2558  หลักสูตรหน่วยฝึกการบินพลเรือน ฝูงบิน 604 กองทัพอากาศ  รุ่นที่ 69

ปี 2560

-อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “อบรมการทำข่าวและสารคดีสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ (MOBILE JOURNALIST)” กับ สถาบันกันตนา

-อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเสนอข่าวในพระราชสำนักและงานพระราชพิธี” โดย สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ปี 2563

-หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( สวปอ.มส.SML ) รุ่นที่ 1 

 

ประวัติการทำงาน

ปี 2535-2540 รับราชการ เป็นอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช กรมศิลปากร


ปี 2536-2540
เป็นผู้ประกาศข่าวท้องถิ่น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์


ปี 2540

เข้าสู่วงการสื่อสารมวลชน ด้วยการประกวด ITV AWARDS 1997 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผู้ประกาศข่าวหญิง และเริ่มเป็นผู้ประกาศข่าวที่สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 มีประสบการณ์การทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว (สายสังคม การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม)  เป็นพิธีกร จัดรายการวิทยุ และเป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ แบบครบวงจร


ปี 2541-2543

-เป็นโปรดิวเซอร์และเป็นผู้ดำเนินรายการเมืองไทยเช้านี้ รายการวาไรตี้ข่าวภาคเช้า
-เป็นผู้ประกาศข่าวภาคเที่ยง ข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
-เป็นผู้สื่อข่าวสายสังคม-การศึกษา
-เป็นผู้ดำเนินรายการปฏิรูปการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ


ปี 2544-2550

-ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกผู้ประกาศ บ.ไอทีวี จำกัด มหาชน
-เป็นผู้ประกาศข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
-เป็นโปรแกรมไดเร็คเตอร์และพิธีกรรายการ “คืนนี้กับสายสวรรค์” ทุกคืนวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 20:30 น.-21:10 น.                                       
ทางสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี

เดือน พ.ค.-ธ.ค.2551 ลาออกจากทีไอทีวี เป็นพิธีกรอิสระ รายการ “จมูกมด” ทางช่อง 7 สี ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 06:30 น.-07:30 น.


เดือน ก.ย. 2551- ก.ค.2552 จัดรายการวิทยุ 2 รายการ คือ “คุยเล่นเป็นข่าว” ทาง 96.5 FM คลื่นความคิด อสมท. ทุกวันเสาร์ เวลา 10;00 น.-12:00 น.
และรายการ “ส่องโลกส่องธรรม” ทาง 88.5 FM ทุกวันเสาร์ เวลา 08:00 น.-09:00 น.

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551-2555  

-เป็นผู้ประกาศข่าว “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11:30 น.-13:00 น.

-และ “เรื่องเด่นเย็นนี้” ทุกวันเสาร์ เวลา 17:15 น.-18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
-ผู้บรรยายในการถ่ายทอดสดพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

(ผลงานสำคัญในปี 2551 คือเป็นผู้บรรยายการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2551)

-ธุรกิจส่วนตัว  ร่วมก่อตั้งและเป็นกรรมการบริษัท ฑีสะกะ จำกัด รับผลิตรายการโทรทัศน์ งาน Presentation ทุกชนิด รวมทั้งจัดฝึกอบรมทางด้านวิทยุโทรทัศน์และพัฒนาบุคลิกภาพ

-ล่าสุด ก่อตั้ง บริษัท สายสวรรค์ เว็บไลฟ์ จำกัด พัฒนาเว็บไซต์ www.saisawankhayanying.com เพื่อเผยแพร่เรื่องราว ข่าวสาร และบทความที่เป็นประโยชน์ และให้ความเพลิดเพลิน  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผุ้คนมีทัศนคติที่ดี มีกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และสร้างสรรค์สังคม ที่สำคัญคือเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ รวมทั้งผู้พิการทางสายตา

ปี 2555  ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ในเครือทีซีซีกรุ๊ป

ปี 2556  ที่ปรึกษาด้านผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ

ปี 2557  ผู้ประกาศข่าว รายการ “แฟมิลี่ นิวส์ ทูเดย์” ทางช่อง 3 แฟมิลี่ (ทีวีดิจิทัลหมายเลข 13/23) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17:00 น.-18:00 น.

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อรายการเป็น “ชั่วโมงสร้างสุข” ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14:00น.-14:45น. ทางช่อง 3 แฟมิลี่

-เจ้าของบริษัท ไลท์นิ่ง โปรดักชั่น จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สายสวรรค์ เว็บไลฟ์ จำกัด) ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และพิธีกรอิสระ

-ผู้ผลิตรายการ “แคนดู หนูทำได้” รายการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยออกอากาศทางช่อง MCOT แฟมิลี่ (ทีวีดิจิทัลหมายเลข 14/24)  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น.-10:00 น.

-ผู้ผลิตและพิธีกรรายการ “ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” รายการวาไรตี้ ทอล์คโชว์ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อคิด อุทาหรณ์ ตลอดจนส่งเสริมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ออกอากาศทางช่อง 3 แฟมิลี่ (ทีวีดิจิทัลหมายเลข 13) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07:15น.-07:45น. โดยออกอากาศตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 จนถึง 30 กันยายน 2562

เดือน ต.ค. ปี2559-2560

ผู้บรรยายการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

ปี 2561

-วิทยากรหัวข้อ “องค์ประกอบของการเป็นผู้บรรยายมืออาชีพ หลักการอ่านบทบรรยายวีดิทัศน์ การใช้น้ำเสียง และการใช้หลักไวยากรณ์ในการบรรยาย” จัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อ 19 มีนาคม 2561

-วิทยากรหัวข้อ “การเป็นผู้ประกาศแบบมืออาชีพ” ในโครงการพัฒนาศักยภาพ MCU TV เกี่ยวกับ “เทคนิคการนำเสนอข่าวยุค 4.0” ทึ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 26 มีนาคม 2561

-เป็นวิทยากรหัวข้อ “หลักการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนและการเปิดหน้ารายงานข่าวพระราชพิธีรวมทั้งข่าวพิธีการ” จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561

-เป็นวิทยากรในหลักสูตร”ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”รุ่นที่4 ประจำปี2561 ระดับสูง หัวข้อ “การดำเนินรายการสร้างสรรค์สังคม” ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร  กองทัพบก เขตดุสิต เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

-สำนักงาน กสทช. เชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร” และ “ทักษะของผู้ดำเนินรายการ” ในการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง ที่โรงแรม เดอะ พาลาซโซ่ ถ.รัชดาภิเษกกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

-วิทยากรบรรยายให้นิสิตจุฬาฯที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MC of Chula) รุ่นที่4 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561

-กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวคิดการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร” เมื่อวันที่6 ธันวาคม 2561

ปี 2562

-ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 3/62 ระหว่างวันที่ 10-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

-ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

-ได้รับเกียรติจากกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เชิญไปบรรยายหัวข้อ “แนวคิดการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

-เคยเป็นผู้ผลิตและพิธีกรรายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3  ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 16:45 น.(หลังรายการเรื่องเด่นเย็นนี้) ตั้งแต่  ธ.ค.2562 ถึง พ.ค.2564

-เป็นผู้บรรยายพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ ในการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยมากว่า 15 ปี

-ปัจจุบัน เป็นผู้ประกาศข่าว พิธีกร และผู้ผลิตรายการ สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ปี 2563

-ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 4/63 ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2563  ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ผลงานปัจจุบัน

เป็นผู้ผลิตและพิธีกร 

รายการ “เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ออกอากาศทางยูทูปแชแนล เล่าเรื่องไทยๆ กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง  (เทป / Live ) ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 20:00 น.

รายการ “ News Insight สายสวรรค์ ขยันยิ่ง”  ออกอากาศทางยูทูปแชแนล  Saisawan Khayanying (Live) ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 20:00 น.

รายการ “Lightning talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ออกอากาศทางยูทูปแชแนล  Saisawan Khayanying (Live พิเศษ) วันศุกร์ เวลา 20:00 น./เทป ทุกวันเสาร์ เวลา 10:00 น.

รายการ “ฟังเพลิน เลิร์น อะราวด์” ออกอากาศทางยูทูปแชแนล  Saisawan Podcast (เทป) สัปดาห์ละ1-5 ตอน

และเปิดคอร์สถ่ายทอดวิชาในเรื่องการพูด การสื่อสาร และการพัฒนาบุคลิกภาพให้ผู้คน จากประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปีของตัวเอง ทั้งการเป็นครู การเป็นผู้ประกาศข่าว พิธีกร ผู้สื่อข่าว ผู้บรรยายถ่ายทอดสด วิทยากร และงานสื่อสารองค์กร หลากหลายรอบด้านที่ต้องใช้ทั้งการพูด การเขียน และเทคนิคการสื่อสารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ ในชื่อ “ครูหนิงสายสวรรค์สอนพูด”

 

 รางวัลเกียรติยศ 

ปี 2540                      

ชนะเลิศการประกวด ITV AWARDS 1997 ประเภทผู้ประกาศข่าวหญิง

ปี 2544 -2546            

รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ดีเด่น จากกรมประชาสัมพันธ์ 3 ปีซ้อนคนแรก

ปี 2545                      

รางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่นหญิง STAR ENTERTAINMENT AWARDS 2002 จากสมาคมนักข่าวบันเทิง ,
และ รางวัลบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวิทยุโทรทัศน์ เทพทองพระราชทาน  จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2546                      

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่น  จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

ปี 2547                      

รางวัลผู้ประกาศข่าวฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม STAR ENTERTAINMENT AWARDS 2004 จากสมาคมนักข่าวบันเทิง

ปี 2548                      

รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ ด้านการใช้ภาษาไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม

ปี 2550                      

รางวัลรายการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสถาบันครอบครัว จาก“รายการคืนนี้กับสายสวรรค์”

ปี 2552                       

-รางวัลพิเศษทีมผู้บรรยายพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

-รางวัลครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2552 จากคณะกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย
สำนักงานเสริม  สร้างเอกลักษณ์
ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

-และรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยาม ครั้งที่ 15 สำหรับบุคคลตัวอย่าง สาขาการส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น จาก ม.ราชภัฏจันทรเกษม

ปี 2554                       

-รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
-รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ  ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภท ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ประจำปี 2553
จากสารคดีชุด “ตามรอย  ต้นไม้ของพ่อ” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3

-รางวัลผู้หญิงคิดบวกแห่งปี 2554 (Think Positive Women Award 2011) จาก BSC Cosmetology
ได้รับมอบเครื่องหมาย “อภิรักษ์นาวี” จาก พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผุ้บัญชาการทหารเรือ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554

 ปี 2556                      

-รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา จาก สมเด็จพระสังฆราช ปี 2555
รางวัลนาฏราช สาขาผู้บรรยายดีเด่น พระราชพิธี ปี 2555 

ปี 2557

-เว็บไซต์ www.saisawankhayanying.com ได้รับรางวัลประชาบดี เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ ประจำปี 2556

-รางวัลนาฏราช สาขาผู้บรรยายยอดเยี่ยม และสาขาผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม

ปี 2558

-เว็บไซต์ www.saisawankhayanying.com ได้รับรางวัลประชาบดี เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ ประจำปี 2557

-รางวัล “ตารา อวอร์ด” รางวัลสำหรับผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์  โดย เสถียรธรรมสถาน

ปี 2560 

“รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประจำปี 2559 ประเภทพิธีกรหญิงดีเด่น”

ปี 2561

-รับพระราชทานรางวัล “เทพทอง”ครั้งที่ 18 ประเภท”นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น” ประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

-รับประทานรางวัล “โพธิจักร” ครั้งที่ 1 ประเภท สื่อมวลชนดีเด่น จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนา (สสพช.) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ BMC TV (Buddhism and Cultural Media Center) และองค์กรภาคีเครือข่ายอีกหลายองค์กร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

-รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 32 ประเภท “ผู้บรรยายสารคดีดีเด่น” ประจำปี 2560 จากสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “จดหมายเหตุรัตนโกสินทร์”  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561

-รับรางวัลเพชรกนก ประจำปี 2560-2561 สาขา เมตตาธรรม โดยสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

-รับประทานรางวัล “โพธิจักร” ครั้งที่ 1 ประเภท สื่อมวลชนดีเด่น จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนา (สสพช.) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ BMC TV (Buddhism and Cultural Media Center) และองค์กรภาคีเครือข่ายอีกหลายองค์กร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ            หอประชุมใหญ่ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ปี2562

-รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่การประปานครหลวง ประจำปี 2561 ในงานครบรอบการก่อตั้งการประปานครหลวง (กปน.)  ครบรอบ 52 ปี

-รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์” ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม (วัฒนธรรมทางภาษา) พุทธศักราช 2562 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-รับรางวัล “ผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม”ที่เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน ในพิธีประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดย สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

คลิกเพื่อชมวีดิโอการให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆ

 

http://shows.voicetv.co.th/voice-of-the-day/15418.html