Select Page

Training Course

เปิดตัวคอร์สออนไลน์คอร์สแรก!!!ฝึกพูดให้เป๊ะ สื่อสารให้ปังกับครูหนิง สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เปิดตัวคอร์สออนไลน์คอร์สแรก!!! ฝึกพูดให้เป๊ะ สื่อสารให้ปัง กับครูหนิง สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

“พัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งในการพูดและการสื่อสาร”

#ครูหนิงสายสวรรค์สอนพูด 

โทร. 06-5694-7461 หรือ อินบ็อกซ์ทางเฟซบุ๊กเพจ : saisawankhayanying

เปิดรับสมัคร ปี 2564 : ครูหนิง สายสวรรค์ สอนพูด (คอร์สแรก)

               เมื่อ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง (หนิง) เกิดแรงบันดาลใจอยากถ่ายทอดวิชาในเรื่องการพูด การสื่อสาร และการพัฒนาบุคลิกภาพให้ผู้คน จากประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปีของตัวเอง ทั้งการเป็นครู การเป็นผู้ประกาศข่าว พิธีกร ผู้สื่อข่าว ผู้บรรยายถ่ายทอดสด วิทยากร และงานสื่อสารองค์กร หลากหลายรอบด้านที่ต้องใช้ทั้งการพูด การเขียน และเทคนิคการสื่อสารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ
              ที่ผ่านมาได้รับเชิญให้ไปบรรยาย และเป็นโค้ชให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน รวมทั้งผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์มาหลายโอกาส ถึงเวลาแล้วที่ต้องถ่ายทอดวิชาให้กับผู้ที่อยากพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเฉพาะเรื่องการพูดและการสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพ ด้วยหลักสูตรแบบออนไลน์ เพิ่มเติมจากการรับเชิญไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมนอกสถานที่ ซึ่งคอร์สออนไลน์จะสามารถส่งความรู้ไปถึงผู้เรียนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น สะดวกและปลอดภัยในการเรียนการสอน อีกทั้งประหยัดเวลาในการเดินทาง สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ของเราทั้งในวันนี้ New Normal และในอนาคต Next Normal
              จึงขอแจ้งข่าวให้ผู้สนใจทราบในเบื้องต้นก่อนในวันนี้ ส่วนรายละเอียดว่าจะมีหลักสูตรอะไร เนื้อหามีอะไรบ้าง โปรดติดตามต่อไปจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ saisawankhayanying เป็นหลัก โดยจะใช้แฮชแท็ก  #ครูหนิงสายสวรรค์สอนพูด นะคะ เริ่มเร็ว ๆ นี้ค่ะ
1 พฤศจิกายน 2564
1.11.2021

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

เปิดรับสมัคร ปี 2556 หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่องานโทรทัศน์


———————————————————————————————————————————————————————-
ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2553 นี้ด้วยความมั่นใจ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในอาชีพและสังคมกับหลักสูตรฝึกอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร

ขอเชิญทุกท่านที่รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง


ภาพการบรรยายกาศการฝึกอบรม

 

“Smart Presentation 1”

โดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เจ้าของรางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมจากหลายสถาบัน
ผู้มีประสบการณ์ในงานโทรทัศน์และการฝึกอบรมมากว่า 10 ปี
อบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น เห็นผลในเวลาอันรวดเร็ว
การฝึกปฏิบัติจริง

บรรยากาศ การอบรมทักษะการพูด

หลักสูตรฝึกอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร 

“Smart Presentation 1”

โดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง 

……………………………………

ตารางการฝึกอบรม

 

วัน

 เวลา      เนื้อหาและกิจกรรม  หมายเหตุ
(1)วันอาทิตย์ที่…………… 09:00 น.-12:00 น.  – ปรับบุคลิกภาพเบื้องต้นเพื่อต้อนรับชีวิตใหม่-การแนะนำตัวให้เป็นที่ประทับใจ-Voice Training  
  12:00 น.-13:00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน)  
  13:00 น.-16:00 น.  -Voice Training-การอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี-การอ่านข่าวเบื้องต้น  
(2)วันอาทิตย์ที่…………… 09:00 น.-12:00 น.  -Voice Training-การอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี-การอ่านข่าวเบื้องต้น  
  12:00 น.-13:00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน)  
  13:00 น.-16:00 น.  -Voice Training-การเล่าเรื่อง-การจับประเด็น-การเล่าข่าว  
(3)วันอาทิตย์ที่…………… 09:00 น.-12:00 น. -Voice Training-การเป็นพิธีกร  
  12:00 น.-13:00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน)  
  13:00 น.-16:00 น.  ทบทวนการอ่านข่าว,เล่าข่าวและการเป็นพิธีกร  
(4)วันอาทิตย์ที่…………… 09:00 น.-12:00 น. นำเสนอผลงาน บันทึก DVD
  12:00 น.-13:00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน)  
  13:00 น.-16:00 น. นำเสนอผลงาน บันทึก DVD
  16:00 น.-17:00 น. พิธีปิดการอบรม  

 

รับเพียงคอร์สละ 20 ท่านเท่านั้น!!!
นอกจากนี้ยังรับจัดคอร์สพิเศษในองค์กร วันธรรมดา หลักสูตร 3 ชั่วโมง 1-2 วัน,วันอาทิตย์เต็มวัน
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2258-7455, 08-7353-1551