Select Page

Tag: กำลัง ใจ

“วิกฤตฝุ่นพิษกับมาตรการล่าสุด และข้อเสนอให้กำหนดค่า PM 2.5 ใหม่เพื่อคนไทย”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “วิกฤตฝุ่นพิษกับมาตรการล่าสุด...

Read More

“รำลึกหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ กับศิษย์ผู้ใกล้ชิด และคติธรรมจากงานถวายเพลิงสรีรสังขาร”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “รำลึกหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ...

Read More

“ถอดรหัสปัญหาเยาวชนกับยาเสพติด กับจิตอาสาผู้มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “ถอดรหัสปัญหาเยาวชนกับยาเสพติด...

Read More
Loading