Select Page

Tag: ความทุกข์

สิ่งที่ทำให้เราชอกช้ำจะหล่อหลอมให้เราแข็งแกร่ง วิธีคิดที่จะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเรื่องเลวร้ายเป็นแรงเหวี่ยงให้ก้าวไปข้างหน้า

สิ่งที่ทำให้เราชอกช้ำจะหล่อหลอมให้เราแข็งแกร่ง...

Read More
Loading