Select Page

Tag: ดร.สุวัฒน์ เจียระคงมั่น

“การปลูกข้าวบนพื้นที่สูง แนวพระราชดำริเพื่อความมั่นคงและคุณภาพชึวิตของราษฎร”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 69...

Read More
Loading