Select Page

Tag: ทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนา

ทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนา จากพระราชดำริสู่การพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรชาวสระบุรี ต้นแบบเกษตรพอเพียงของคนไทย

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 44...

Read More
Loading