Select Page

Tag: ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

“ผ้าบังสุกุลจีวรจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาสิ่งแวดล้อม”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “ผ้าบังสุกุลจีวรจากขวดพลาสติกรีไซเคิล...

Read More
Loading