Select Page

Tag: ที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวง

“ร่วมสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 จากผู้ถวายงานกว่าสามทศวรรษ”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 21...

Read More
Loading