Select Page

Tag: บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)

เปิดวิสัยทัศน์นักธุรกิจไทย กับการสร้างมาตรฐานวิศวกรรมฝีมือคนไทยในระดับสากล

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน เปิดวิสัยทัศน์นักธุรกิจไทย...

Read More
Loading