Select Page

Tag: ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะ สร้างบุญกุศลด้วยการต่อชีวิตผู้อื่น

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะ...

Read More
Loading