Select Page

Tag: ภูมิปรินทร์ มะโน

เด็กไทยที่ออกจากระบบโรงเรียน สู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทสตาร์ทอัพไทยในสหรัฐฯ

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “เด็กไทยที่ออกจากระบบโรงเรียน...

Read More
Loading