Select Page

Tag: รำลึกหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

“รำลึกหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ กับศิษย์ผู้ใกล้ชิด และคติธรรมจากงานถวายเพลิงสรีรสังขาร”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “รำลึกหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ...

Read More
Loading