Select Page

Tag: ศรีวภา แม้นบุตร

จากดอยปู่หมื่น ถึง วัดมงคลชัยพัฒนา และชีวิตใหม่ที่เจริญก้าวหน้าด้วยพระราชดำรัสที่เป็นแรงบันดาลใจ

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอน :...

Read More

ทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนา จากพระราชดำริสู่การพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรชาวสระบุรี ต้นแบบเกษตรพอเพียงของคนไทย

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 44...

Read More
Loading