Select Page

Tag: อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

“เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 111...

Read More
Loading