Select Page

Tag: อนิลมาน ธมฺมสากิโย

จิตตนคร…พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรฯ พระสังฆราช องค์ที่ 19 สู่การพัฒนาสังคมไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวง ร.9

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 74...

Read More
Loading