Select Page

Tag: อนุศาสนาจารย์ กรมการทหารสื่อสาร

“นายทหารอนุศาสนาจารย์ ผู้เผยแพร่ธรรมะและวิถีพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ร.9”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 276...

Read More
Loading