Select Page

Tag: อากาศยานทางการแพทย์สำหรับลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

“การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศของ รพ.ตำรวจ ลดวิกฤต มอบความหวังให้ผู้ป่วยและครอบครัว”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศของ...

Read More
Loading