Select Page

Tag: เรื่องเล่าแห่งความจงรักภักดีของอดีตนักบินเฮลิคอปเตอร์ผู้ถวายงานรัช�

“เรื่องเล่าแห่งความจงรักภักดีของอดีตนักบินเฮลิคอปเตอร์ผู้ถวายงานรัชกาลที่ 9”

ชมรายการย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่่ 34...

Read More
Loading